Četrtek, 5. maj 2016

Lastniški in najemniški trg nepremičnin

Povezava med trgoma nepremičnin

Avtor: Nepremičnine.si21

Nepremičnine so ekonomska dobrina (Kaj je nepremičnina?) in z ekonomskimi dobrinami se trguje na za to organiziranem trgu. Nepremičnine tu niso nikakršna izjema. Podobno kot z ostalimi dobrinami in blagom se na nepremičninskem trgu trguje s pravicami na samih nepremičninah.

Poznamo dva trga nepremičnin:

* Najemniški trg nepremičnin
* Lastniški trg nepremičnin

Najemniški trg nepremičnin

Kot na ostalih trgih, se na trgu nepremičnin kot prostora srečujejo povpraševalci in ponudniki nepremičnin. Povpraševalci nepremičnin so v tem primeru najemniki, gospodinjstva, podjetja, itd., ponudniki pa so lastniki nepremičnin. Ceni, ki se oblikuje na tem najemniškem trgu nepremičnin, pravimo najemnina.

Lastniški trg nepremičnin

Tudi na tem trgu se srečujejo povpraševalci in ponudniki nepremičnin. V tem primeru se trguje z lastniškimi pravicami na sami nepremičnini. Kot povpraševalci na trgu nastopajo kupci nepremičnin, ponudniki pa so, enako kot na trgu nepremičnin kot prostora, lastniki nepremičnin. Na tem trgu se oblikuje prodajna cena nepremičnin. Na lastniškem trgu nepremičnin kupec pridobi lastninsko pravico nad nepremičnino.

Kaj povezuje oba trga?

Lastniški in najemniški nepremičninski trg sta med seboj tesno prepletena. Povezuje ju najemnina, ki se oblikuje na najemniškem trgu in je izjemno pomembna tudi za lastniški nepremičninski trg. Kupec, ki z nakupom postane lastnik nepremičnine, ima pravico pobiranja vseh prihodnjih najemnin. Velja tudi, da če se poveča ponudba nepremičnin (zaradi gradnje novih naselij), se poveča tudi obseg razpoložljivih nepremičnin, kar ima neposreden vpliv na najemnino in na prodajno ceno nepremičnin.

Oglejte si ponudbo nepremičnin na našem portalu

Na portalu nepremicnine.si21 najdete ponudbo več kot 30.000 nepremičnin (http://nepremicnine.si21.com/ponudba-nepremicnin/) za prodajo in ponudbo več kot 5.000 nepremičnin za najem (http://nepremicnine.si21.com/Oddaja-stanovanj/).

  • Iskalnik
  • Hitri iskalnik
Išči
Javne dražbe Zadnjih 100 nepremičnin

Moj kotiček